Drama Eğitimi

Drama Eğitimi

Yaratıcı drama; doğaçlama ve rol oynama gibi tiyatro ve drama tekniklerinden yararlanarak bir olayı veya bir fikri, grup çalışması içerisinde yeniden yapılandırılarak söz konusu olaya ya da fikre anlam kazandıran eylemsel süreçtir.

Yaratıcı drama çocuklarımızda başlıca şu özellikleri geliştirmektedir:

  1. Drama etkinlikleri esnasında çocuk kendisine ve çevresine farklı bir bakış açısı yöneltir, empati yeteneği kazanır, diğer bireyleri ve olayları anlaması daha kolay hâle gelir.
  2. Drama esnasında bütün duyular kullanıldığı için çocuğun algılama, dikkat, dinleme, konuşma, beden dili ve yorumlama gibi iletişim becerileri gelişir.
  3. Drama grup çalışması olduğu için işbirliği, takım olma ve sosyal becerileri kazanan çocuk kendisini toplum içinde daha kolay ifade edebilir bir konuma gelir.
  4. Çocuk günlük sıkıntılarından kurtulur, stres altında olduğu bir dönemi drama sayesinde daha kolay atlatır ve deşarj olması kolaylaşır.
  5. Drama, oyuna dayalı bir anlayış benimsediğinden soyut ya da teorik olayların somutlaşmasına yardımcı olarak çocukların karmaşık görünen durumları yorumlama, karmaşa ve çatışma ile kolayca baş edebilme yeteneklerini geliştirir.
  6. Çocuğun düş gücü zenginleşir ve gelişir.
  7. Çocuk eleştirel bakış açısı ile tanışır, olayları ve kişileri arka planları ile değerlendirme fırsatını yakalar.